ผลิตภัณฑ์ของเราPremium quality meat the siam grilled pork

กระบวรการผลิต เริ่มจากวัตถุดิบ เราใช้เนื้อหมูเฉพาะส่วนของสันนอก จากฟาร์มปิด
โดยปราศจากสารเร่งเนื้อแดง จากนั้นนำเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องเทศ18 ชนิด ที่ปลูก
ตามธรรมชาติ โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง จากนั้นนำมาหมัก 16 ชั่วโมง โดยปราศจาก
สารกันบูด และผงชูรส แล้วนำมาเสียบให้เป็นรูปทรงกลม
โดยพนักงานที่มีความชำนาญ
ภายใต้การควบคุมการ
ผลิตตามมาตรฐานของ
GMP และ อย.